PERSBERICHT

4 maart 2015

Campagne ‘Veilig reageren op voorrangsvoertuigen’ van start in Oost-Nederland

“Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?” Die vraag staat centraal in de campagne over voorrangsvoertuigen die op donderdag 5 maart van start gaat. De campagne geeft informatie over hoe weggebruikers veilig kunnen reageren als er een voertuig nadert met zwaailicht en sirene.

Campagne Voorrangsvoertuigen

Met de Campagne Veilig reageren op voorrangsvoertuigen geeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV) in samenwerking met het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en regionale veiligheidspartners in Oost-Nederland informatie aan weggebruikers over veilig reageren bij het naderen van voorrangsvoertuigen. De hoofdboodschap is om kalm te blijven en rustig te reageren. De campagne heeft een praktisch informerende insteek. Naast een app met kennistest en een informatiefolder zijn er bijvoorbeeld filmpjes waarin adviezen gegeven voor een aantal veel voorkomende situaties. De app en filmpjes zijn bereikbaar via de campagnewebsite www.zwaailichtensirene.nl.

Onderzoek

Uit onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) blijkt dat weggebruikers vaak onverwacht en ook ongewenst reageren als zij merken dat er een voorrangsvoertuig nadert. Dat leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties en ongelukken. Veel voorkomende voorbeelden van ongewenst gedrag zijn door rood licht rijden, snelheidsovertredingen, plotseling stoppen of uitwijken en op de vluchtstrook rijden. Uit een enquête onder weggebruikers bleek dat de meerderheid denkt te weten hoe te reageren, maar bij doorvragen blijkt hun kennis ernstig tekort te schieten. Daarmee geconfronteerd gaf maar liefst negentig  procent van de ondervraagden aan behoefte te hebben aan meer informatie.

Wat is een voorrangsvoertuig?

Een voorrangsvoertuig is een motorvoertuig van politie, brandweer, diensten voor spoedeisende medische hulpverlening en door de minister aangewezen hulpverleningsdiensten, dat blauw zwaai-, flits- of knipperlicht en een tweetonige hoorn voert om kenbaar te maken dat het een dringende taak vervult. Het gaat dan met name om politie- en brandweervoertuigen en ambulances. Weggebruikers moeten bestuurders van een voorrangsvoertuig voor laten gaan. Daarbij mogen ze echter niet zelf een verkeersovertreding maken. 

Samenwerkende partners

De campagne “Wat doe jij bij zwaailicht en sirene” is een initiatief van het ROV Oost-Nederland in samenwerking met het IFV en de regionale veiligheidspartners in Oost-Nederland: Politie Oost Nederland, Brandweer, GHOR Veiligheidsregio’s in Overijssel en Gelderland, Ambulancezorg Nederland en Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

 

 

Voor de media (niet voor publicatie):

U bent van harte welkom bij de start van deze campagne op donderdag 5 maart, vanaf 11.15 uur bij de Risk Factory, onderdeel van de Twente Safety Campus op de voormalige Luchthaven Twente, Oude Vliegveldstraat te Enschede.

(T.b.v. navigatie dient u Oude Vliegveldstraat Deurningen aan te geven).

Let op:

  • U dient zich vooraf aan te melden bij Jesse de Doelder te bereiken via 06 168 285 71.
  • Neem een identiteitsbewijs mee, u dient zich voor de toegang tot het terrein te kunnen legitimeren.

Voor meer informatie over de campagne kunt u contact opnemen met :

Ebelien Groefsema, ROV Oost-Nederland 038 – 499 81 42 of

Marco Wigbers, ROV Oost-Nederland 038 – 499 81 45 (beide tel nrs zijn gekoppeld aan een 06)

Voor meer informatie over onderzoek in relatie tot deze campagne kunt u contact opnemen met:

Yvonne Stassen, Instituut Fysieke Veiligheid 026 – 355 24 00.